[1]
Jokubaitis A. and Lopata R. 2015. STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT. Politologija. 56, 4 (Jan. 2015), 57-80. DOI:https://doi.org/10.15388/Polit.2009.4.8390.