(1)
BERTAŠAVIČIUS V. NACIONALINIS TAPATUMAS PER MEDIJŲ KULTŪROS PRIZMĘ. POL 2013, 69, 185-190.