(1)
2 (74) tomas P. 2. ŠIAME SPECIALIAJAME NUMERYJE VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ SĄRAŠAS. POL 2014, 74, 0-0.