(1)
Kuokštis V. BENDROJI POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS TEORIJA. POL 2014, 75, 139-144.