(1)
Jastramskis M. AIŠKINANT RADIKALIOS DEŠINĖS SĖKMĘ: KONSENSUSO PAIEŠKOS. POL 2015, 59, 160-171.