(1)
Jakštas T. EUROPOS SĄJUNGOS DEMOKRATIJOS STRUKTŪROS: IŠŠŪKIAI IR SUVARŽYMAI. POL 2015, 59, 180-184.