(1)
Lopata R. DEBATAI DĖL LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS. POL 2015, 57, 125-136.