(1)
Gudžinskas L. APIE REVOLIUCINĮ ŽYGĮ Į POKOMUNIZMO KALNUS IR ŠIOS KELIONĖS REZU. POL 2015, 56, 167-180.