(1)
Šileikis E. SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ „NETEISININKŲ“. POL 2015, 54, 158-171.