Jokubaitis A., & Lopata R. (2015). STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT. Politologija, 56(4), 57-80. https://doi.org/10.15388/Polit.2009.4.8390