Jokubaitis A.; Lopata R. STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT. Politologija, v. 56, n. 4, p. 57-80, 1 Jan. 2015.