Gudžinskas L. APIE REVOLIUCINĮ ŽYGĮ Į POKOMUNIZMO KALNUS IR ŠIOS KELIONĖS REZU. Politologija, v. 56, n. 4, p. 167-180, 1 Jan. 2015.