2017 2 (86) Politologija. 2017. “SUMMARIES”. Politologija 86 (2), 163-65. https://www.journals.vu.lt/politologija/article/view/10747.