1 (69) Politologija 2013. 2013. “SUMMARIES”. Politologija 69 (1), 205-9. https://www.journals.vu.lt/politologija/article/view/1146.