2 (74) tomas Politologija 2014. 2014. “INFORMATION FOR AUTHORS”. Politologija 74 (2), 0-0. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3632.