Jokubaitis, Alvydas, and Raimundas Lopata. 2015. “STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT”. Politologija 56 (4), 57-80. https://doi.org/10.15388/Polit.2009.4.8390.