Jokubaitis A. and Lopata R. (2015) “STATESMAN: PRETENSION TO ANALYSIS OF CONCEPT”, Politologija, 56(4), pp. 57-80. doi: 10.15388/Polit.2009.4.8390.