[1]
Šileikis E., “SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ „NETEISININKŲ“”, POL, vol. 54, no. 2, pp. 158-171, Jan. 2015.