Šileikis E. “SOCIALINIŲ MOKSLŲ FORUMAS PAŠALIEČIO AKIMIS ARBA KO „TŪLAS TEISININKAS“ GALĖJO PASISEMTI IŠ „NETEISININKŲ“”. Politologija, Vol. 54, no. 2, Jan. 2015, pp. 158-71, doi:10.15388/Polit.2009.2.8416.