Vol 75 No 3 (2014): Politologija

Vol 75 No 3 (2014)

Politologija
Published 2014-01-01

-

Vytautas Isoda (Author)
THE POWER DEBATE IN SOCIAL AND POLITICAL THEORY
Abstract views 662
86-108
PDF
Romualdas Bakutis (Author)
MEANING OF LIFE IN THE MODERN CONCEPT OF POLITICS
Abstract views 729
109-138
PDF
Vytautas Kuokštis (Author)
BENDROJI POKOMUNISTINĖS TRANSFORMACIJOS TEORIJA
Abstract views 214
139-144
PDF
Simona Merkinaitė (Author)
RELIGIJA BE DIEVO?
Abstract views 248
145-151
PDF
152-162
PDF
Giedrius Viliūnas (Author)
REFORMA IŠ ARTI IR IŠ TOLI
Abstract views 264
163-173
PDF
Politologija 2014 3 (75) tomas (Author)
SANTRAUKOS
Abstract views 131
Politologija 2014 3 (75) tomas (Author)
INFORMACIJA AUTORIAMS
Abstract views 118