BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA II
History of Philosophy
Gintaras Kabelka
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2013.0.1781
PDF

How to Cite

Kabelka G. (2013) “BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA II”, Problemos, 840, pp. 21-35. doi: 10.15388/Problemos.2013.0.1781.

Abstract

Straipsnio antroje dalyje pateikiami, interpretuojami ir palyginami bibliometriniai duome­nys apie Baltijos šalių filosofinių diskursų (1955–2011) apimtį, augimo tempą, probleminę ir konceptua­linę struktūrą, filosofų bendrijos dydį ir jos pokyčius bei produktyvumą. Diskursų posovietiniai pokyčiai interpretuojami taikant posovietinės transformacijos keturių orientacijų (mimetinės, kontinuacinės, restitucinės ir inovacinės) schemą, kuri naudojama lyginamuosiuose istoriniuose sociologiniuose tyri­muose. Remiantis statistiniais duomenimis formuluojama keletas hipotetinių teiginių apie šių šalių filo­sofinių diskursų konsolidacijos, augimo tempų, kalbinės sudėties, posovietinės transformacijos skirtumų priežastis.
Pagrindiniai žodžiai: Lietuva, Latvija, Estija, filosofinis diskursas, posovietinė transformacija, pro­duktyvumas

 

The Post-Soviet Transformation of the Philosophical Discourse in Baltic Countries II
Gintaras Kabelka

 

Abstract
The second part of this paper presents the interpretation of bibliometric data about the philosophi­cal discourses in three Baltic countries (1955–2011) concerning the philosophical disciplines, branches, and authors of the texts. The scope, growth rate and productivity of these discourses during above mentioned period are explicated. The structural changes of the philosophical movements in three Baltic countries are explained and compared employing the scheme of orientations of post-soviet transformation (mimetic, continuational, restitutive, and innovative) used in historical and sociological comparative research. Several hypotheses about the consolidation, growth rate, and distinctions of post-soviet transformation of philosophical discourses are proposed.
Keywords: Lithuania, Latvia, Estonia, philosophical discourse, post-soviet transformation, productivity

pan>

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy