FILOSOFIJOS IR LITERATŪROS SUSILIEJIMAS NIHILISTINIAME MĄSTYME
Filosofija ir menas
Leo Luks
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1895
PDF

How to Cite

Luks L. (2010). FILOSOFIJOS IR LITERATŪROS SUSILIEJIMAS NIHILISTINIAME MĄSTYME. Problemos, 77, 129-141. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1895

Abstract

Šiuo straipsniu siekiama parodyti, kad postmetafizinė filosofija turėtų liautis mėgdžiojusi formalias mokslo taisykles ir verčiau suintensyvintų dialogą su menu, o ypač – su literatūra. Daugiausia remiamasi Gianni Vattimo, pasak kurio turėtume priimti nihilizmą ir sutikti, kad joks teorinis naratyvas nėra teisingas epistemologine prasme ir negali pretenduoti į atitiktį realybei. Remiantis nihilizmu kaip prielaida, tenka pripažinti radikalų kontingentiškumą, vadinasi, sutikti, kad jokia samprotavimo linkmė nebus amžina. Taip filosofinis mąstymas tampa silpnuoju, atsisako savo paties validumo pretenzijų, ir prasideda nauja filosofijos ir literatūros dialogo epocha, paženklinta jų susiliejimo žyme.
Pagrindiniai žodžiai: nihilizmas, hermeneutika, literatūra, niekis, postmodernus.

The Fusion of Philosophy and Literature in Nihilist Thought
Leo Luks

Summary
In this paper, I will attempt to demonstrate that post-metaphysical philosophy should cease its attempts to imitate the formal rules of science and rather intensify its dialogue with art, especially literature. I will draw on the philosophy of Gianni Vattimo, according to whom we should accept nihilism and admit that no theoretical narrative is true in the sense of corresponding to reality. Acceptance of nihilism amounts to the acceptance of radical contingency, where no line of argument is everlasting. As philosophical thinking is weakened in this manner, and as it lets go of the presumption of its own validity, a new era will arrive in the dialogue between philosophy and literature by their fusion.
Keywords: nihilism, hermeneutics, literature, nothingness, postmodern.

: 18px;"> 

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy