Problemos
Problemos
Download

Problemos ISSN 1392-1126 eISSN 2424-6158

2020 Priedas, pp. 146–147

mastyt.jpg

Kultūros hermeneutikos profiliai

prof. Arūno Sverdiolo 70-mečiui skirta konferencija

2019 m. spalio 4–5 d.
VU Filologijos fakulteto J. Balkevičiaus auditorija

PROGRAMA

Spalio 4 d., penktadienis

9:00–9:10 Pradžia

Moderuoja Danutė BACEVIČIŪTĖ
9:10–9:50 Naglis KARDELIS
Filosofija kaip kultūros fenomenas, kultūros refleksija ir kultūros įveika

9:50–10:30 Mintautas GUTAUSKAS
Antropologinis skirtumas hermeneutikoje: kritika ir ką su ja daryti?

10:30–11:10 Arūnas MICKEVIČIUS
Arūno Sverdiolo hermeneutika

11:10–11:30 Kavos pertrauka

Moderuoja Mintautas GUTAUSKAS
11:30–12:10 Jūratė LEVINA
Fenomenologinė literatūros estetika

12:10–12:50 Jolanta SALDUKAITYTĖ
Vietos steigtis: tarp sava ir svetima

12:50–14:00 Pietūs

Moderuoja Nijolė KERŠYTĖ
14:00–14:40 Kęstutis NASTOPKA
Filosofas tarp semiotikų

14:40–15:20 Saulius ŽUKAS
Skaitmeninis bendravimas: kalbėjimas raštu

15:20–15:40 Kavos pertrauka

Moderuoja Jūratė LEVINA
15:40–16:20 Dainora POCIŪTĖ
Filosofija, medicina ir religija XVI amžiuje arba dar kartą apie tai, kodėl Vilniaus jėzuitų akademijoje nebuvo medicinos studijų

16:20–17:00 Darius KUOLYS
Steigtis ir sauga senojoje Lietuvoje

Nuo 17:15 Vakaras su filmo peržiūra ir koncertu (115A auditorija)

Spalio 5 d., šeštadienis

Moderuoja Mintautas GUTAUSKAS
9:30–10:10 Algis MICKŪNAS
Arūno Sverdiolo visuotinas įnašas į kultūrų studijas

10:10–10:50 Gintautas MAŽEIKIS
Kultūros sferos iškilimas – nuo patoso iki nuopuolio

10:50–11:30 Dalius JONKUS

Arūnas Sverdiolas ir kultūros fenomenologija

11:30–11:50 Kavos pertrauka

Moderuoja Dalius JONKUS
11:50–12:30 Nijolė KERŠYTĖ
Filosofas kaip filosofinių tekstų skaitytojas (Gadameris, Ricoeuras, Deleuzeʼas)

12:30–13:10 Danutė BACEVIČIŪTĖ
Ką reiškia kantiškoji žmogaus kaip paskutinio gamtos tikslo samprata?

13:10–14:30 Pietūs

Moderuoja Jūratė LEVINA
14:30–15:10 Tojana RAČIŪNAITĖ
Patirties pėdsakai ir instrumentai: dvi vaizdinės asmens atstovavimo strategijos už meno istorijos ribų

15:10–15:50 Agnė NARUŠYTĖ
Paminklų nyksmas ir grįžtis: įsivaizduojami šiuolaikinio meno kūrėjų atsakymai romantinei paminklosaugos hermeneutikai

15:50–16:30 Vaiva KUBECKIENĖ
Vanitas įveika arba lošimas atviromis kortomis