KINAS, TEKSTAS IR FILOSOFIJA
Reviews
Nerijus Čepulis
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.2906
PDF

How to Cite

Čepulis N. (2013) “KINAS, TEKSTAS IR FILOSOFIJA”, Problemos, 850, pp. 200-206. doi: 10.15388/Problemos.2014.0.2906.

Abstract

Nerijus Milerius (sudarytojas), Audronė Žukauskaitė, Jūratė Baranova, Kristupas Sabolius, Lukas Brašiškis. Kinas ir filosofija: Kolektyvinė monografija.
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 224 p. ISBN 978-609-459-228-7

Film, Text and Philosophy
Nerijus Čepulis

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy