DALYKINĖS ETIKOS DĖSTYMO STRATEGIJOS
Ethics
Laimutė Jakavonytė
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4048
PDF

How to Cite

Jakavonytė L. (2006). DALYKINĖS ETIKOS DĖSTYMO STRATEGIJOS. Problemos, 69, 176-183. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4048

Abstract

Šio straipsnio tikslas – paskatinti diskusijas apie dalykinės etikos dėstymo metodologiją ir metodiką – lėmė atlikto tyrimo pagrindinius uždavinius: kritiškai išanalizuoti Vakarų specializuotoje literatūroje aptariamas skirtingas dalykinės etikos dėstymo strategijas ir supažindinti Lietuvos skaitytojus su pagrindinėmis tyrimo išvadomis. Dėl nedidelės straipsnio apimties tyrimo lauką teko susiaurinti iki vieno, tačiau esminio klausimo: kaip apibrėžiami dalykinės etikos dėstymo atskiru akademiniu kursu tikslai? Atsakymas į šį klausimą lemia ir dėstomo dalyko turinį, ir skirtingų dėstymo metodikų pasirinkimą, ir studentų bei dėstytojų bendro darbo rezultatų vertinimo kriterijus. Tyrimui buvo pasirinktas lyginamosios analizės metodas. Straipsnio autorė išskiria penkias dalykinės etikos dėstymo strategijas ir lygina jas šiais aspektais: koks vaidmuo skiriamas praktinės filosofijos studijoms, kiek nuosekliai skirtingų praktinės filosofijos paradigmų teoriniai konstruktai taikomi formuojant dalykinės etikos dėstymo strategijas, kokius įgūdžius ir kompetencijas siekiama padėti išsiugdyti studentams, kaip dėstymo tikslų ir uždavinių pasirinkimas lemia dėstymo metodų pasirinkimą. Straipsnis baigiamas išvada, kad aptartos dalykinės etikos dėstymo strategijos neneigia viena kitos, bet papildo, ir kuo organiškiau šios strategijos bus susiejamos dėstant dalykinę etiką, tuo rečiau dėstytojams teks atsakinėti į klausimą, ar reikia dėstyti dalykinės etikos kursus.
Reikšminiai žodžiai: dalykinė etika, dėstymo strategija, etinė kompetencija, etiniai įgūdžiai.

STRATEGIES FOR TEACHING BUSINESS ETHICS
Laimutė Jakavonytė

Summary 
A review of the literature on teaching business ethics reveals important findings and states key questions for the further discussions: can business ethics be taught? Can business ethics be learned? Should business ethics be delivered in a specialized course? Should it be integrated across the curriculum? What are the moral and intellectual capacities that can be aimed to be developed by students and instructors at business ethics courses? However, author focuses on a comparative analysis of the strategies of teaching business ethics, which are distinguished with regard to only one holistic approach: what are the key goals of teaching business ethics that would determine the means that should be chosen for the effective achieving of the aimed goals? The different answers to this key question make possible to distinguish among at least five different methodological approaches and teaching strategies. It is argued in the article that these five strategies should not be regarded as rival positions, but as complementary approaches in teaching business ethics.
Keywords: business ethics, teaching strategy, ethical competence, ethical skills.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy