„SVAJONIŲ ŽUDIKAS“, ARBA KANTO ETIKOS RIBOS
Ethics
Saulenė Pučiliauskaitė
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4050
PDF

How to Cite

Pučiliauskaitė S. (2006). „SVAJONIŲ ŽUDIKAS“, ARBA KANTO ETIKOS RIBOS. Problemos, 69, 142-151. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4050

Abstract

Straipsnyje nagrinėjama gyvenimo samprata Kanto praktinėje filosofijoje. Ši samprata yra lyginama su ta šiuolaikine gyvenimo samprata, kurią aptinkame H. Fielding romane „Bridžitos Džouns dienoraštis“. Santykis tarp šių dviejų sampratų analizuojamas kaip santykis tarp dviejų paradigmų: proto ir širdies. Svajonių žudiko įvaizdis pasitelkiamas tam, kad būtų parodyta, jog ne visada pareiga faktinei tiesai yra tai, kas svarbu gyvenimo praktikoje, nes ne visada faktinė tiesa išsemia visą tiesos sąvoką. Galiausiai yra parodomas būdas susieti Kanto ir Bridžitos Džouns paradigmas.
Reikšminiai žodžiai: gyvenimas, pareiga, optatyvas, svajonė, tiesos sakytojas, svajonių žudikas.

THE ‘KILLER OF DREAMS’ OR THE LIMITS OF KANT’S ETHICAL PHILOSOPHY
Saulenė Pučiliauskaitė

Summary 
The article investigates the notion of ‘life’ in Kant’s practical philosophy. This notion is being compared with the notion of ourday life, which we find in the novel of Helen Fielding ‘Bridget Jone’s Diary’. The relation between these two notions is being analyzed as a relation between two paradigms: the paradigm of reason and the paradigm of heart. The image of the ‘killer of dreams’ is requested to show that the duty to state factual truth is not always, what is of cruicial importance to our lives. Factual truth is only part of the concept of truth, not all of it. A dream is also a fact. At the end, life and reason meat each other in the practice of writing.
Keywords: life, morality, duty, categorical imperative, optative, dream, the ‘teller of truth’, the ‘killer of dreams’, writing.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy