DEKARTIŠKAS DUALIZMO ĮRODYMAS ŠIUOLAIKINĖJE SĄMONĖS FILOSOFIJOJE
Philosophy of Mind
Jonas Dagys
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2006..4054
PDF

How to Cite

Dagys J. (2006). DEKARTIŠKAS DUALIZMO ĮRODYMAS ŠIUOLAIKINĖJE SĄMONĖS FILOSOFIJOJE. Problemos, 69, 95-103. https://doi.org/10.15388/Problemos.2006.4054

Abstract

Straipsnyje analitinės filosofijos požiūriu analizuojamas Descartes’o sąmonės ir kūno skirtingumo įrodymas, siekiant atskleisti jo panašumus su šiuolaikinėje sąmonės filosofijoje populiariu Davido Chalmerso pateiktu „zombio“ mintiniu eksperimentu ir juo grindžiamu dualizmo įrodymu. Siekiama parodyti, kad šiuolaikinis modaline semantikos analize grindžiamas įrodymo variantas yra techniškai sudėtingesnis ir atsparesnis fizikalistinei kritikai, tačiau jis paremtas nutylėta ir nepagrįsta episteminio sąvokų skaidrumo prielaida, kuri išskirstina kaip viena originalaus dekartiško įrodymo silpnybių. Tai leidžia tvirtinti, kad Antoine’o Arnauld kritika, pateikta Descartes’o įrodymui, lygiai taip pat sėkmingai taikytina ir Chalmerso antifizikalistiniams samprotavimams.
Reikšminiai žodžiai: sąmonės filosofija, dualizmo įrodymai, „zombio“ mintinis eksperimentas, fizikalizmas.

DESCARTES’ ARGUMENT FOR DUALISM IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY OF MIND
Jonas Dagys

Summary 
The paper analizes Descartes’ argument for the mind–body dualism from the perspective of contemporary analytical philosophy of mind. It attempts to show that the popular zombie argument, mostly due to David Chalmers, is reminescent of this Cartesian proof of dualism. The intended conclusion is that although the contemporary argument invokes modal semantic analysis and two-dimensional theory of conceptual content and so is technically more difficult and resistant to certain physicalist criticism, it neverhteless rests on an unstated and unjustified assumption. This assumption is that of epistemic transparency and completeness of at least some of our concepts. It was the same assumption that had been identified as one of the weaknesses of the original Cartesian argument for dualism. Therefore, one could argue that Arnauld’s objections to Descartes are well applicable to Chalmers’ antiphysicalist arguments without substantial modification.
Keywords: philosophy of mind, arguments for dualism, zombie argument, physicalism.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy