An Analysis of the Social Doctrine of Catholicism
-
A. Gaidys
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.10.5498
PDF

How to Cite

Gaidys A. (2014) “An Analysis of the Social Doctrine of Catholicism”, Problemos, 100, pp. 130-133. doi: 10.15388/Problemos.1972.10.5498.

Abstract

1971 m. birželio 8 d. Vilniaus universitete Vladas Niunka apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Katalikybės socialinės doktrinos evoliucijos kai kurie aspektai“. Oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktarai Irmija Zaksas ir Jokūbas Minkevičius. Disertacijoje, remiantis marksistine metodologija, išanalizuoti gausūs oficialieji Katalikų bažnyčios dokumentai, katalikybės veikėjų publikacijos, II Vatikano susirinkimo medžiaga ir parodyta, kaip evoliucionavo katalikybės socialinė doktrina nuo atsiradimo iki II Vatikano susirinkimo.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy