Economics and Politics
-
Zigmantas Morkūnas
Published 1973-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5515
PDF

How to Cite

Morkūnas Z. (1973). Economics and Politics. Problemos, 11, 117-118. https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.11.5515

Abstract

1971 m. Vilniaus universitete Romualdas Dabkus apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Ekonomikos ir politikos santykis socializmo ir komunizmo statyboje“. Oficialieji oponentai: prof. dr. R. Plečkaitis, filos. kand. doc. V. Lazutka. Disertacijoje analizuojama, kokią reikšmę ekonominių socializmo prielaidų formavimasis turėjo moksliniam kapitalistinės visuomenės aiškinimui, aptariamas socialistinės revoliucijos prielaidų savitumas šiuolaikiniame kapitalizme, ekonomikos ir politikos santykis pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu, nagrinėjamos ekonominės prielaidos, sąlygojančios socialistinės valstybės sunykimą ir komunistinių ekonominių santykių formavimąsi.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)