From the Writings of Paracelsus
-
Theophrastus von Hohenheim Paracelsus
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1977.20.5695
PDF

How to Cite

Paracelsus T. von H. (2014) “From the Writings of Paracelsus”, Problemos, 200, pp. 63-67. doi: 10.15388/Problemos.1977.20.5695.

Abstract

Publikuojamas Paracelso raštų ištraukų vertimas. Jame autorius aptaria tris medicinos (gydymo) pagrindus – filosofiją, astronomiją ir alchemiją. Ligų rūšių, materijos ir ypatumų esmę galima suprasti remiantis vien tik filosofija. Ir liga, ir gydymas kyla iš gamtos, todėl ir gydytojas turi išaugti iš gamtos. Danguje ir žemėje, ore ir vandenyje glūdi visų gydytojų žinojimas ir supratimas. Filosofija gydytojui reikalinga todėl, kad joje yra visos ligos ir atvejai, sveikata ir nusiminimas. Pabrėžiama patyrimo reikšmė medicinoje. Patyrimas reiškia suradimą to, kas tikra ir teisinga, jis turi būti pagrįstas žiniomis. Teigiama, kad teorija ir praktika turi būti neatsiejamai susijusios, abi jos turi remtis patyrimu. Pagrindinis gydytojo uždavinys yra pažinti įvairias ligų formas, įžvelgti jų priežastis bei simptomus ir įžvalgiai bei stropiai skirti vaistus ir pagal aplinkybes bei ypatumus suteikti visą įmanomą gydymo pagalbą.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy