At the Discussion Club
-
E. Vaitkus
Published 1968-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5718
PDF

How to Cite

Vaitkus E. (1968). At the Discussion Club. Problemos, 1, 136-139. https://doi.org/10.15388/Problemos.1968.1.5718

Abstract

Aptariama Lietuvos TSR „Žinijos“ draugijos Filosofijos ir ateizmo mokslinės metodinės tarybos įsteigto Diskusijų klubo veikla. Filosofų įsitraukimas į klubo veiklą žymiai praplėtė jo problematiką. Pastebimai išaugo klubo lankytojų skaičius. Susidarė organizacinis diskusijų klubo branduolys: K. Rickevičiūtė, B. Genzelis, J. Lazauskas, A. Poška, E. Vaitkus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy