Problems of Philosophy and History
-
Antonio Gramsci
Published 1969-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5766
PDF

How to Cite

Gramsci A. (1969). Problems of Philosophy and History. Problemos, 4, 95-108. https://doi.org/10.15388/Problemos.1969.4.5766

Abstract

Publikuojamas vieno skyriaus iš A. Gramscio knygos „Istorinis materializmas ir B. Croce‘s filosofija“ (1948 m.) vertimas. Šiame skyriuje tyrinėjamos filosofijos istorijos rašymo metodologinės problemos, taip pat aptariami visuomenės, istorijos raidos klausimai. Autorius teigia, kad istorinė filosofijos reikšmė gali būti nustatyta pagal jos praktinį paveikumą. Filosofija yra tam tikros visuomeninės veiklos apraiška, istorinis faktas, ji turi paveikti visuomenę. Filosofas profesionalas labiau priartėja prie visų kitų žmonių nei kitų sričių specialistai. Aptariamos filosofinės kritikos savybės, filosofijos istorinė reikšmė, filosofijos teorinis statusas, filosofo vaidmuo visuomenėje, nagrinėjama sveiko proto, žmogaus, jo prigimties, progreso ir tapsmo, demokratijos, individualizmo sampratos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy