Human Knowledge
-
Bertrand Russell
Published 1972-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5860
PDF

How to Cite

Russell B. (1972). Human Knowledge. Problemos, 9, 113-123. https://doi.org/10.15388/Problemos.1972.09.5860

Abstract

Ištraukoje nagrinėjamos fakto, tikėjimo, tiesos, pažinimo sąvokos. Teigiama, kad faktas yra visa, kas yra pasaulyje. Faktai yra tai, kas teiginius daro teisingus ar neteisingus. Tiesa apibrėžiama kaip tikėjimo savybė ir (kaip išvestinė) tikėjimą nusakančių sakinių savybė. Tiesa iškyla kaip tam tikras tikėjimo ir vieno ar daugiau skirtingų nuo tikėjimo faktų santykis. Tikėjimas tuo, kas nepatirta, liečia ne individus, esančius už patyrimo ribų, bet klases, kuriose nė vienas narys nėra patirtas. Tikėjimas visada turi būti toks, kad jį būtų galima skaidyti į elementus, kuriuos patyrimas padarė prasmingus, bet kai tikėjimas išreiškiamas logine forma, jis dažnai reikalauja analizės, kurioje operuojama nežinomais iš patyrimo elementais. Sakinio reikšmė kyla iš jį sudarančių žodžių reikšmių ir sintaksės taisyklių. Žodžių reikšmė turi būti gaunama iš patyrimo, o sakinio reikšmei tai nebūtina – ji gali būti suprasta kaip aprašymas: kai jis aprašo faktą, sakinys yra teisingas, priešingu atveju – neteisingas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)