History of Philosophy in Lithuania
-
A. Varanavičius
Published 1978-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6223
PDF

How to Cite

Varanavičius A. (1978). History of Philosophy in Lithuania. Problemos, 22, 9-15. https://doi.org/10.15388/Problemos.1978.22.6223

Abstract

Lietuvos filosofijos istorijos sekcijoje skaityti pranešimai apie materializmo idėjas Vilniaus universitete, nescholastinę XVI–XVIII a. filosofiją Lietuvoje ir Baltarusijoje, idėjines sroves Lietuvoje Renesanso laikotarpiu, Švietimo epochos Baltarusijoje stichinę materialistinę pasaulėžiūrą, M. Valančiaus šviečiamąją veiklą, sveiko proto filosofijos recepciją Lietuvoje, asmenybės problemą L. Karsavino filosofijoje, formaliosios logikos dėsnių santykio aiškinimą tarpukario Lietuvoje, pažinimo problematiką XX a. pradžios Lietuvos filosofijoje, P. Dovydaičio pažiūras, katalikiškąją materializmo ir idealizmo santykio interpretaciją ir kitas problemas.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy