Languages of Art
-
Nelson Goodman
Published 1981-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6299
PDF

How to Cite

Goodman N. (1981). Languages of Art. Problemos, 26, 106-119. https://doi.org/10.15388/Problemos.1981.26.6299

Abstract

Publikuojamoje N. Goodmano knygos ištraukoje aprašomos meno kalbos, t. y. kuo ir kaip pasireiškia menas. Viena iš meno kalbų yra žymėjimas: tai – vaizdavimo šerdis, kuri nėra priklausoma nuo panašumo. Kopijavimo modeliu pagrįsta vaizdavimo teorija nesugeba apibrėžti tai, kas kopijuojama. Aprašoma fikcijos, vaizdavimas, išradingumas, realizmas. Neapibrėžto žymėjimo atvejai traktuojami taip pat kaip nulinio žymėjimo atvejai. Atvaizdai yra paveikslai, funkcionuojantys panašiai kaip aprašai. Paveikslas, kaip ir bet koks kitas žymeklis, visuomet gal kelti du klausimus: ką jis vaizduoja (ar aprašo) ir kokios rūšies atvaizdas (ar aprašas) jis yra. Vaizduodamas paveikslas nurodo tam tikrą objektų klasę, kartu priklausydamas tam tikrai paveikslų klasei ar klasėms. Efektyvus aprašymas ir vaizdavimas reikalauja išradingumo. Klasifikacija implikuoja pasirinkimą, o taikydami žymeklį ne tik pavadiname, bet ir atliekame klasifikavimą. Objektas bei jo aspektai priklauso nuo organizavimo, o visi žymekliai yra organizavimo priemonės. Realistinis vaizdavimas priklauso ne nuo imitavimo, iliuzijos sudarymo ar informacijos, bet nuo įtaigos.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy