Methodological Fundamentals of Structuralism
-
R. Skeivys
Published 1982-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6322
PDF

How to Cite

Skeivys R. (1982). Methodological Fundamentals of Structuralism. Problemos, 27, 118-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1982.27.6322

Abstract

1981 m. kovo 3 d. V. Gumauskaitė Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Metodologiniai struktūralizmo pagrindai“. Mokslinis darbo vadovas – doc. kand. G. Vaitkūnas, oficialieji oponentai: prof. dr. N. Ovčinikovas, prof. dr. B. Genzelis ir doc. kand. K. Stoškus. Pirmasis disertacijos skyrius skirtas aptarti struktūralizmo atsiradimo prielaidoms, antrame skyriuje nagrinėjama struktūros kategorija, trečiame – atskleidžiami pagrindiniai struktūralizmo metodo principai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy