Kūrybos kredo
-
Liudas Truikys
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6432
PDF

How to Cite

Truikys L. (2014). Kūrybos kredo. Problemos, 30, 52-54. https://doi.org/10.15388/Problemos.1983.30.6432

Abstract

Pateikiamos dailininko scenografo Liudo Truikio mintys apie scenografo kūrybinę veiklą, muzikos garsų ir plastinių formų santykį, dramos teatro ir operos teatro dekoracijų specifiką, muzikinės formos, sąskambių, ritmo, muzikos ir vaizduojamojo meno sintezės ir kitus klausimus.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy