Globality versus Locality by the Categories of the Postmodern Time
-
Jovilė Barevičiūtė
Published 2004-10-06
https://doi.org/10.15388/Problemos.2004.65.6662
PDF

Abstract

Mokslinėje konferencijoje "Globalumas ir lokalumas", vykusioje 2003 m. gegužės 2-3 d. Vilniaus universiteto Senato posėdžių salėje, gvildentos vienos svarbiausių gyvenamosios epochos - postmoderno - globalumo ir lokalumo problemos. Z. Baumanas knygoje "Globalizacija: Pasekmės žmogui" (2000) išryškina pagrindinius globalizacijos fenomeno aspektus, imasi vaisingos globaliųjų ir lokaliųjų dialektikos lyginamosios analizės. Globalumo ir lokalumo problemos tyrimas tapo ir minėtos konferencijos tikslu.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy