Letters to J. Girnius
-
Jonas Repšys
Published 2000-10-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2000.57.6828
PDF

How to Cite

Repšys J. (2000) “Letters to J. Girnius”, Problemos, 570, p. 125. doi: 10.15388/Problemos.2000.57.6828.

Abstract

Publikuojami lietuvių filosofo marksisto Eugenijaus Meškausko (1909–1997) du laiškai žymiam JAV lietuvių išeivijos filosofui Juozui Girniui (1915–1994). E. Meškauskas – ilgametis VU Filosofijos katedros vedėjas, profesorius, tarybinio režimo metais suvaidinęs reikšmingą vaidmenį ugdant nedogmatišką studentų mąstyseną, taip pat rengiant filosofijos specialistus aspirantūroje. Visa tai atsispindi ir jo laiškuose.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy