Reception of J. Šliūpas's Philosophical Heritage
-
Kęstutis Masiulis
Published 1995-09-30
https://doi.org/10.15388/Problemos.1995.47.7047
PDF

How to Cite

Masiulis K. (1995) “Reception of J. Šliūpas’s Philosophical Heritage”, Problemos, 470, pp. 138-139. doi: 10.15388/Problemos.1995.47.7047.

Abstract

1991 m. gegužės 21 d. Lietuvos Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute mokslinė bendradarbė Gražina Ona Pranckietytė apgynė filosofijos kandidato disertaciją „Jono Šliūpo filosofinė kūryba“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. R. Plečkaitis, oficialieji oponentai: J. Balčius ir J. Mureika. Disertacijoje nagrinėjama J. Šliūpo filosofinė evoliucija, išskiriami trys kūrybos ir veiklos tarpsniai, analizuojamos ontologinės ir gnoseologinės nuostatos, jo socialinių pažiūrų struktūra, evoliucija ir pobūdis, etinė koncepcija.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy