Utopian Socialism in Lithuania
-
A. Urbonavičius
Published 1990-10-05
https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7087
PDF

How to Cite

Urbonavičius A. (1990). Utopian Socialism in Lithuania. Problemos, 44, 66-67. https://doi.org/10.15388/Problemos.1990.44.7087

Abstract

1988 m. lapkričio 22 d. filosofijos mokslų kandidato disertaciją pavadinimu „Utopinis socializmas Lietuvoje XIX a.“ Vilniaus universitete apgynė Politologijos katedros dėstytojas Kazimieras Gudonis. Moksliniam darbui vadovavo prof. B. Genzelis; oficialieji oponentai – J. Mureika ir A. Lozuraitis. Pirmasis disertacijos skyrius „Socialinės utopijos tipologizacija“ skirtas bendrajai metodologinei socialinės utopijos charakteristikai, teoriškai pagrindžiama nauja tipologija, kuri padeda išskirti utopinio socializmo ypatybes ir pagrindinius struktūros elementus. Antrajame skyriuje „Utopinis socializmas Lietuvoje XIX a. ir jo ištakos“ nagrinėjama lietuviškosios socialinės utopijos istorinė raida.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy