Existential Thinking: Tradition and the New Thingness
-
Justinas Karosas
Published 1987-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7200
PDF

How to Cite

Karosas J. (1987). Existential Thinking: Tradition and the New Thingness. Problemos, 37, 118-120. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7200

Abstract

Arvydo Šliogerio monografijos „Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas“ recenzija. Recenzentas teigia, kad knygos autorius, vadovaudamasis marksistinės metodologijos nuostata, jog idėjos visuomet yra praktinio žmonių gyvenimo sublimatai, parodo, kaip realus, daiktiškas socialinio praktinio gyvenimo turinys buvo išreiškiamas atitinkama filosofijos kalba. Knygoje aptariami klasikinio filosofinio mąstymo esminiai bruožai bei socialinė praktinė jo prigimtis, šio mąstymo krizė ir prielaidos naujai, egzistencinei, antiracionalistinei mąstymo paradigmai atsirasti. Nuosekliai istoriškai parodomi esminiai egzistencinio mąstymo struktūros ypatumai.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy