Existential Thinking: Tradition and the New Thingness
-
Justinas Karosas
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7200
PDF

How to Cite

Karosas J. (2014) “Existential Thinking: Tradition and the New Thingness”, Problemos, 370, pp. 118-120. doi: 10.15388/Problemos.1987.37.7200.

Abstract

Arvydo Šliogerio monografijos „Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas“ recenzija. Recenzentas teigia, kad knygos autorius, vadovaudamasis marksistinės metodologijos nuostata, jog idėjos visuomet yra praktinio žmonių gyvenimo sublimatai, parodo, kaip realus, daiktiškas socialinio praktinio gyvenimo turinys buvo išreiškiamas atitinkama filosofijos kalba. Knygoje aptariami klasikinio filosofinio mąstymo esminiai bruožai bei socialinė praktinė jo prigimtis, šio mąstymo krizė ir prielaidos naujai, egzistencinei, antiracionalistinei mąstymo paradigmai atsirasti. Nuosekliai istoriškai parodomi esminiai egzistencinio mąstymo struktūros ypatumai.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy