Social Theory as a Natural Result of Historical Development
-
A. Gasiūnas
Edmundas Gendrolis
V. Radvilavičius
Published 1987-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7201
PDF

How to Cite

Gasiūnas A., Gendrolis E., & Radvilavičius V. (1987). Social Theory as a Natural Result of Historical Development. Problemos, 37, 120-126. https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7201

Abstract

Recenzuojama Albino Lozuraičio knyga „Metodologiniai marksistinės socialinės filosofijos bruožai“. Knygoje nagrinėjami visuomenės, kaip pažinimo objekto, ypatumai, jos materialinės ir dvasinės raidos, socialinių institutų kaitos istorinis sąlygotumas, ideologinis procesas ir dvasinis visuomenės gyvenimas. Parodoma, kaip visuomenės ir individo ideologinio susvetimėjimo formos susijusios su realia jų būtimi, su socialinių jėgų viešpatavimu žmonėms. Autorius parodo, kad socialiniam susvetimėjimui įveikti vien mokslo nepakanka, kad pačioje visuomenės raidoje turi atsirasti jį įveikti suinteresuotos jėgos, kurioms mokslas gali tik padėti įsisąmoninti savo padėtį ir iš jos išplaukiančius tikslus.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy