M. Eliade’s Existential Phenomenology of Religion
-
Vytautas Valevičius
Published 2014-09-29
https://doi.org/10.15388/Problemos.1987.37.7202
PDF

How to Cite

Valevičius V. (2014) “M. Eliade’s Existential Phenomenology of Religion”, Problemos, 370, p. 127. doi: 10.15388/Problemos.1987.37.7202.

Abstract

1985 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus universiteto specializuotoje taryboje Leonardas Zasimauskas apgynė filosofijos mokslų kandidato laipsnio disertaciją „Egzistencinė M. Eliadės religijos fenomenologija kultūros koncepcijoje“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof. dr. B. Genzelis, oficialieji oponentai: filosofijos mokslų daktarai J. Minkevičius, B. Kuzmickas ir A. Šliogeris. Disertacija skirta M. Eliadės religinės filosofinės koncepcijos analizei, kurią autorius atlieka istoriniu-genetiniu, teoriniu-analitiniu bei socialiniu-ideologiniu aspektu.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy