[1]
NoreikaitÄ— A. 2019. Why Ethics Needs Metaphysics?. Problemos. 96, (Oct. 2019), 8-22. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.96.1.