[1]
Šliogeris A. 2008. TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA). Problemos. 74, (Jan. 2008), 48-64. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.0.1997.