[1]
Jankauskas S. 2007. Phaidros: Splendour and Misery of Logography. Problemos. 72, (Jan. 2007), 178-200. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2007.0.2030.