[1]
Kalenda Česlovas 2007. HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS. Problemos. 71, (Jan. 2007), 134-140. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.2007. 2531.