[1]
Liauksminas ┼Żygimantas 1973. The Essence of Dialectics. Problemos. 12, (Jan. 1973), 113-124. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1973.12.5531.