[1]
Barzdaitis J. 1960. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie gnoseologines religijos ištakas. Problemos. 1, (Sep. 1960), 25-52. DOI:https://doi.org/10.15388/Problemos.1960.0.7254.